deutsch polski
 
 
 
 
 
 

MODLITWA WO ZBÓŽNOPRAJENJE

Swjaty Božo!
Alojsa Andrickeho sy powołał za měšnika,
zo by Twojemu ludej łamał chlěb žiwjenja
a wudźělejo sakramenty cyrkwje
posrědkował Twoju miłosć.
Za Tebje so horjo
je mnohich kubłał po puću žiwjenja.
Njebojaznje je Chrystusa wuznawał
jako Zbóžnika swěta.
Ducy k Tebi njeje wustawał.
Połni nadźije,
zo je wón pola Tebje w Twojej krasnosći,
prosymy će:
Překrasni jeho tež w swojej cyrkwi.
Swjata Marija, njebjeska maći,
k Tebi je so Alojs často wućěkał.
Dopomhaj jako naša mócna rěčnica,
zo by wón jako přikład
ponižneho a zaměrneho křesćanskeho žiwjenja
česć wołtarjow docpěł.