serbsce deutsch
 
 
 
 
 
 

"Śmierć jest końcem życia, ale nie działania"

 • Podczas pierwszego powojennego spotkania w święto Wielkiej Nocy 1946 r. studenci łużyccy odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą ks. Alojsemu Andrickiemu przy kościele pw. św. Krzyża w Radworiu.
 • Rokrocznie 3. lutego łużycka młodzież, studenci i akademicy obchodzą dzień śmierci ks. Alojsa Andrickiego jako dzień pamięci. Działo się to również w okresie trwania NRD (1949-1990). Państwo to, chociaż prowadziło politykę wrogą kościołowi, to jednak nie utrudniało organizowania uroczystości ku czci łużyckiego męczennika, ponieważ potrzebowało poparcia łużyckich patriotów walczących w czasie wojny z nazizmem oraz nie przykładało większej uwagi do pielęgnowania pamięci człowieka, który był księdzem katolickim.
 • Nauczyciele łużyccy starali się regularnie informować uczniów o życiu i działalności ks. Alojsa Andrickiego.
 • W roku 1967 nakładem wydawnictwa Domowina ukazała się biografia ks. Alojsa Andrickiego pióra łużyckiej pisarki Marii Kubašec. Nakład książki został szybko wyczerpany.

  W 1974 r. wydawnictwo Union Verlag Berlin przedstawiło skrót biografii w języku niemieckim w cyklu "Chrześcijanin w świecie". W roku 1979 ukazało się drugie wydanie w języku łużyckim.
 • W nocy z 12. na 13. marca 1983 roku katolicka młodzież łużycka zorganizowała w kościele parafialnym w Chrósćicach czuwanie modlitewne, podczas którego modlono się korzystając z tekstów medytacyjnych autorstwa ks. Alojsa Andrickiego.
 • Po mszy św. w trakcie nocnego czuwania modlitewnego w Chrósćicach z 31. marca na 1. kwietnia 1984 roku grupa młodzieży postawiła krzyż na wzgórzu w Kukowie. Wzgórze Kukowskie stało się od tej pory miejscem spotkań młodzieży łużyckiej. Napis umieszczony na krzyżu zaczerpnięto z obrazka prymicyjnego ks. Alojsa Andrickiego.
 • W roku 1984 w gmachu dawniejszego domu parafialnego otworzono przedszkole "Dom Alojsa Andrickiego", do którego uczęszcza obecnie około 75 dzieci. Jest to jedyna katolicka łużycka instytucja tego rodzaju.
 • IW tym samym roku w Radworiu odsłonięto tablicę pamiątkową wmurowaną w ścianę domu rodzinnego ks. Alojsa Andrickiego. Miedzianą płaskorzeźbę wykonał Werner Juza.
 • SMiasta Budziszyn i Drezno nazwały po jednej ze swoich ulic imieniem ks. Alojsa Andrickiego..
 • Istotnym czynnikiem wzmacniającym pamięć o ks. Alojsie Andrickim było coroczne spotkanie środowiska studentów łużyckich w zielonoświątkowy poniedziałek 1988 roku w Radworiu. Modlitwa w kościele pw. św. krzyża, akademia, wystawa o ks. Alojsie Andrickim oraz wspólny wieczór z tutejszą młodzieżą cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem. Z inicjatywy studentów po raz pierwszy modlono się o beatyfikację ks. Alojsa Andrickiego.
... ... ... ... ..

  

50. rocznica śmierci

 •  3. lutego 1993 r., w mszy św. sprawowanej w byłym obozie koncentracyjnym Dachau w 50. rocznicę śmierci wzięło udział ponad 130 pielgrzymów, którzy w muzeum obozowym odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą ks. Alojsemu Andrickiemu. Wzmiankowana grupa Łużyczan zainicjowała codzienne modlitwy w intencji wyniesienia na ołtarze ks. Alojsa Andrickiego.
 • Również w lutym 1993 r. amatorska trupa teatralna z Chróścic przedstawiła we wszystkich parafiach łużyckojęzycznych sztukę pióra dra Joachima Nawki pt. Djaboł hraje z ludźimi" (pol. "Diabeł igra z ludźmi").
 • W latach 1996 i 1997 odbyły się zorganizowane przy Gimnazjum Łużyckim w Budziszynie oraz w wielu innych szkołach łużyckich pogadanki popularyzujące życie i działalność ks. Alojsa Andrickiego.
 • 12. sierpnia 1997 r.- w drodze na Światowe Dni Młodzieży do Paryża - 54. młodych łużyckich uczestniczyło w klasztorze ss. Karmelitanek w Dachau w mszy św. odprawionej w intencji ks. Alojsa Andrickiego pod hasłem "eucharystia i wolność".
 • Reprezentujące interesy katolickich Łużyczan Towarzystwo Cyryla i Metodego w Budziszynie od 1996 roku gromadzi i przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego ks. Alojsa Andrickiego.
 • 27. stycznia 1998 r. fundacja Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft razem z Münchner-Platz-Komitee zorganizowały w Dreźnie dzień pamięci ofiar narodowego socjalizmu - ks. Alojsa Andrickiego i czeskiej dziennikarki Mileny Jesenskiej. W trakcie uroczystości przemawiali prof. Hans Joachim Meyer, saksoński minister szkolnictwa i kultury, dr Hilmar Günther, przewodniczący wzmiankowanej fundacji i ks. Szczepan Delan z Radworia.
... ... ...

  

60. rocznica śmierci

 • 3. lutego 2003 r. około 50 Łużyczan odwiedziło obóz koncentracyjny w Dachau  (patrz Katolski Posoł z 9. lutego 2003, s. 37). ( plik pdf)
...