serbsce deutsch
 
 
 
 
 
 

Modlitwa o beatyfikację ks. Alojsa Andrickiego

Wszechmogący, Wieczny Boże!
Ty powołałeś do kapłaństwa Twojego sługę
ks. Alojsa Andrickiego, aby łamał ludowi chleb życia
a przez udzielanie najświętszych sakramentów
przekazywał Twoją łaskę.
Z miłości do Ciebie był dla wielu
prawdziwym przewodnikiem duchowym:
Nieustraszenie wyznawał Chrystusa
jako Zbawiciela świata,
a w drodze do Ciebie nigdy nie ustawał.
Przeto pełni nadziei i przepełnieni wiarą
w jego obecność w Twojej chwale
prosimy Cię:
okryj go chwałą Twojego Kościoła.
Święta Mario Matko Boża
do Ciebie się Alojs często uciekał.
Dopomóż nam, aby przez Twoje orędownictwo
dostąpił chwały wyniesienia na ołtarze
jako przykład pokornego i gorliwego chrześcijanina.