deutsch polski
 
 
 
 
 
 

Z JEHO ŽIWJENJA

Alojs Andricki narodźi so 2. julija 1914 w Radworju. Jeho staršej běštaj Madlena Andriccyna, rodźena Cyžec, a wučer a kantor Jan Andricki.

Andrickecy mějachu šěsć dźěći: dwě dźowce a štyrjoch synow. Wšitcy štyrjo bratřa studowachu teologiju. Jan, Gerard a Alojs stachu so z měšnikom. Najmłódši bratr, Alfons, bě runja Gerardej jezuit; wón w Druhej swětowej wójnje padny.

Alojs Andricki wopyta štyri lěta ludowu šulu w Radworju a dźěše potom na Katolsku wyšu natwarjacu šulu w Budyšinje. Tam zastupi do serbskeho gymnazialneho towarstwa "Włada" a bě dwě lěće starši tutoho zjednoćenstwa.
W lěće 1934 złoži wón abituru z wuznamjenjenjom.

W Paderbornje studowaše wot lěta 1934 hač do 1937 teologiju a filozofiju. Za čas swojich studijow bě Alojs redaktor časopisa "Serbski student" a hłowny starši serbskeho studentstwa. Wot lěta 1938 hač do 1939 bě Alojs alumna měšniskeho seminara Mišnjanskeho biskopstwa w Smochćicach.

Biskop Petrus Legge wuswjeći Alojsa Andrickeho dnja 30. julija 1939 w tachantskej cyrkwi w Budyšinje na měšnika. Tydźeń pozdźišo, 6. awgusta 1939, swjećeše w Radworju swoju primicu a nastupi po tym swoje jeničke přistajenje jako kapłan při něhdyšej Dwórskej cyrkwi w Drježdźanach. Tam sta so z prefektom Drježdźanskich kapałnikow a prezesom Drježdźanskich kolpingowcow.

Alojs jako wyši šuler (1925) Ródny dom (stara šula w Radworju) Alojs ze swojej staršej sotru Marju (1916) Alojs bě zahority sportowc. Na wobrazu widźimy jeho jako 19lětneho wyšeho šulerja Alojs z Radworskej sportowacej hólčinu w lěće 1934

  

ZAJEĆE

21. januara 1941 Alojsa Andrickeho zajachu. Na swobodu pak hižo njepřińdźe; dnja 7. februara 1941 zawlečechu jeho do přepytowanskeje jatby w jastwje na George-Bährowej dróze w Drježdźanach. Wobskóržbna wyšnosć při wosebitym sudnistwje je zhotowiła 15. julija 1941 wobskóržbne pismo dla "šamałych nadpadow na stat a wustawu" (tak mjenowany "Heimtückegesetz").

Po pušćenju z přepytowanskeho jastwa dnja 15. awgusta 1941 Alojsa Andrickeho hnydom zaso zajachu. W oktobru 1941 jeho do koncentraciskeho lěhwa Dachau zawlečechu.

Młodostna z Drježdźanskeje farskeje młodźiny spózna 2. oktobra 1941 Alojsa na Hłownym dwórnišću w Drježdźanach, jako jeho z ćahom do Dachaua wotwjezechu. Na transporće zezna so Alojs z benediktinskim patrom Maurusom Münchom z Triera. W kaceće slubištaj sej wobaj, zo nochcetaj ženje skoržić, ženje swoju dostojnosć jako akademikaj teptać a ženje ani wokomik swoje měšniske powołanje pozabyć.
Dobre lěto staj hromadźe w kaceće byłoj. Z druhimi duchownymi wutworištaj studijny kružk, w kotrymž čitachu na třoch wječorach tydźenja Swjate pismo. Z tutoho bibliskeho kružka wuwi so liturgiske koło.

Hłód a tyfus rozšěrištej so w kaceće wosebje w lětomaj 1942 a 1943. Po hodźoch 1942 schorje tež Alojs, kotryž měješe w kaceće čisło jateho 27829. Ale hakle 19. januara 1943 so w chorobnym wotdźělu přizjewi. Na smjerć chory prošeše wo Božeho Syna w swjatej eucharistiji. Stražnik pak na to rjekny: "Chrystusa chce, sykawu dóstanje." - Alojsa Andrickeho zamordowachu 3. februara 1943 z jědojtej sykawu. Jeho popjelnica bu 15. apryla 1943 w Drježdźanach na Starym katolskim kěrchowje pochowana.

Studenća Mišnjanskeje diecezy w Paderbornje, mjez nimi Alojs Andricki Alojs Andricki z duchownymi, družkami, swójbnymi a přiwuznymi ducy k primicy w Radworskej farskej cyrkwi Primicni hosćo při starej farskej cyrkwi Z tajkej a podobnej akrobatiku je Alojs pozdźišo w koncentraciskim lěhwje swojich sobujatych stajnje zaso pozbudźował. 
                    Druhdy je samo po blidźe chodźił - ale po rukomaj. Wobskóržbne pismo
                  (je zdźěla wobškodźene) Baraka jatych w koncentraciskim lěhwje Todesnachricht Kamjeń na wopomnišću něhdyšeho koncentraciskeho lěhwa Dachau dopomina na block 26, w kotrymž je Alojs Andricki jaty był